Proiecte propuse în vederea creșterii gradului de colectare selectivă a deșeurilor

Postat în data 22.09.2022

În cadrul conferinței de presă de azi, directorul adjunct al Direcției Tehnice, Adina Popa, a prezentat situația sistemului de salubritate menajeră la nivelul municipiului, investițiile în infrastructura tehnico-edilitară specifică din ultimii 5 ani, deficiențele constatate pe parcursul campaniei de verificare a modului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, dar și propunerile și proiectele gândite în scopul conștientizării importanței colectării selective și a atingerii gradului de reciclare a deșeurilor.

La nivelul municipiului, serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul a 945 de puncte de colectare: 823 incinte tip țarcuri, 98 de incinte tip dulapuri, 11 platforme modulare pentru colectare selectivă pe trei fracții (hârtie-carton, plastic-metal și sticlă), 11 incinte subterane de colectare a gunoiului, două platforme de colectare prin aport voluntar (Uzinelor și Turzo Sandor). În ultimii cinci ani, investițiile în această infrastructură au depășit 6 milioane de lei.

Responsabilizarea beneficiarilor – neridicarea deşeurilor neconforme şi aplicarea de sancţiuni

„Dacă în primul trimestru al anului 2022 am avut un estimat al gradului de reciclare de 21,91%, la sfârșitul lunii august acesta a scăzut la 17,03%. Am căutat să vedem care sunt motivele care generează procentul redus de reciclare și am constatat, de exemplu, că fluxul de biodegradabil conține în continuare deșeuri care nu sunt compostabile, precum cărămizi, pietre, nisip, haine, plăci de azbest, chimicale. Reciclarea conformă a deşeurilor biodegradabile are un impact semnificativ în atingerea țintelor de reciclare datorită greutăţii specifice mari a acestora. Propunerea este de nepreluare de către operator a fracţiilor contaminate si neconforme, aplicarea unui autocolant prin care persoanele să fie informate că deșeurile sunt incorect colectate şi aplicarea de sancţiuni”, a precizat directorul tehnic Adina Popa.

Referitor la fracţia de sticlă din zona gospodăriilor individuale, având în vedere faptul că precolectarea ei împreuna cu alte deşeuri produce o contaminare, astfel încât acest flux nu mai poate fi introdus în procesul de sortare, se impune găsirea unor soluţii, întrucât sistemul de garanție – returnare nu va „rezolva” în întregime problema, deoarece acesta va oferi soluții doar pentru ambalajele de băuturi. Printre acestea se numără organizarea de campanii de colectare lunară, introducerea în diferite zone cu acces facil a unor containere de colectare sau dotarea gospodăriilor cu recipiente verzi.

În perioada 25.10.2021 – 19.08.2022, Primăria Oradea a desfășurat campania de verificare a modului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile pe un număr de 901 străzi, fiind vizați locuitorii din zonele de case, precum și la un număr de 690 asociații de proprietari. În urma controalelor au fost aplicate 290 amenzi în cuantum de 129.700 lei şi 1492 de avertismente.

Printre proiectele propuse de Direcția Tehnică în vederea creșterii gradului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile se numără: amenajarea insulelor ecologice digitalizate, a unei ecoinsule inteligente mobile, achiziționarea unui automat PETrică, campanii de informare, campanii de verificare a modului de colectare a deşeurilor, campanii de verificare inopinată a operatorului de salubritate, recompense pentru „cei mai responsabili locatari” care au depus eforturi „pentru separarea celei mai mari cantități” de deşeuri reciclabile, transmiterea în administrarea operatorului a punctelor de colectare din zona cvartalelor de locuit, alimentarea cu energie electrică a punctelor de colectare de la blocuri.

Insule ecologice digitalizate

Primăria Municipiului Oradea a accesat linia de finanţare deschisă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru 275 de insule ecologice supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, ce urmează a înlocui şi moderniza infrastructura existentă.

„Insulele ecologice sunt compuse dintr-un set de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, conectate online, având modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Dacă sistemul funcționează, se va replica treptat la nivelul întregului oraș, pe zona de blocuri”, a explicat directorul adjunct Adina Popa.

Ecoinsulă inteligentă mobilă amplasată în curtea școlilor

Un alt proiect vizează achiziţionarea unei ecoinsule inteligente mobile în cadrul Proiectului „10 cu felicitări”, parte din programul de conștientizare şi de schimbare a comportamentului privind colectarea selectivă în şcoli. Parteneri vor fi: operatorul de salubritate RER Vest, Eco Bihor SRL, Inspectoratul Școlar.

Automatul PETrică va colecta ambalajele de băuturi

Directorul Adina Popa a vorbit și despre analizarea oportunității achiziţionării unui automat PETrică, pentru colectarea ambalajelor de băuturi, din plastic, sticlă şi metal. Proiectul oferă posibilitatea obținerii, în schimbul a X ambalaje reciclate, a unui bilet cu două călătorii valabil pe liniile din oraș sau alte forme de recompensare.

Deșeurile sunt resurse – propuneri de modificare la Legea salubrizării

„Oamenii trebuie să conștientizeze că deșeurile sunt resurse, iar ambalajele care se aruncă sunt transformate în materie primă secundară pentru fabricarea de noi produse. Un obiectiv important pentru noi este descurajarea aruncării deșeurilor la pubela neagră, din care totul ajunge pe haldă şi aici intervine contribuţia pe economia circulară de 80 lei/tona, care apoi se regăsește și în tariful de colectare. Astfel, cu cât containerul sau pubela neagră, pentru rezidual, se va umple mai rar, cu atât factura va fi mai mica, ridicările făcându-se la pubelă plină”, a precizat Adina Popa.

Directorul adjunct a vorbit și despre propunerile de modificări legislative la Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006 şi la OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Printre acestea se numără:

– modul de calcul al tarifelor /taxelor distincte pentru gestionarea fracțiilor de deșeuri colectate separate – obligaţie ANRSC;

– recomandări privind operaționalizarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, pe baza celor mai bune practice naţionale şi europene – ANRSC;

– elaborarea și aprobarea reglementărilor locale pentru implementarea instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci” după o consultare publica – UAT;

– fundamentarea tarifelor în lei/tonă (față de lei/mc) pe baza indicelui de generare a deșeurilor, densităţii deșeurilor, frecvenței de colectare sau a altor elemente specifice instrumentelor economice implementate.

Sursa: www.oradea.ro/

Proiecte recente

Școlile din România sunt invitate să devină campioni ai reciclării și să câștige premii în valoare totală de peste 250.000 lei, în cadrul celui mai nou proiect național de educație ecologică și colectare separată a deșeurilor, Campionatul Reciclării, dezvoltat de…

Servicii Publice SA Tulcea și Primăria Municipiului Tulcea lansează campania de informare și conștientizare pe tema colectării separate a deșeurilor „Tulcea colectează separat pentru un viitor sustenabil” Operatorul de salubritate Servicii Publice S.A. Tulcea și Primăria Municipiului Tulcea dau startul…

În cadrul conferinței de presă de azi, directorul adjunct al Direcției Tehnice, Adina Popa, a prezentat situația sistemului de salubritate menajeră la nivelul municipiului, investițiile în infrastructura tehnico-edilitară specifică din ultimii 5 ani, deficiențele constatate pe parcursul campaniei de verificare…

Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează un nou proiect pilot prin care se susține dimensiunea verde a orașului. La Piața agroalimentară Zorilor funcționează un container pentru colectarea deșeurilor provenite Reciclează 15 ambalaje și primești gratuit un bilet cu 2 călătorii pentru transportul…